Tata Cara Sholat Jenazah Beserta Bacaannya Lengkap

Puti Yasmin - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 14:16 WIB
Umat muslim melakukan sholat jenazah di depan jenazah KH Maimun Zubair (Mbah Moen) saat disemayamkan di Kantor Urusan Haji Daker Syisyah, Mekkah, Selasa (6/8/2019). Jenazah almarhum akan disalatkan di Masjidil Haram dan selanjutnya dimakamkan di Kota Mekah. ANTARA/Hanni Sofia/wpa/aww.
Foto: Antara Foto/Ilustrasi Tata cara sholat jenazah
Jakarta -

Ijma' para ulama menyepakati bahwa hukum sholat jenazah adalah fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup. Artinya seperti disebutkan dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 2 karya Syeikh Wahbah Az Zuhaili, jika sholat jenazah telah dilakukan sebagian orang Muslim meski satu orang saja, maka gugurlah dosa sebagian yang lain.

Dalam sejarahnya, para sahabat juga melakukan sholat jenazah saat Rasulullah SAW wafat. Disebutkan dalam Kitab Naylul Awthaar jilid 4, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat ghoib saat raja Najasyi wafat.

Berikut ini tata cara sholat jenazah dikutip dari buku ' Pedoman dan Tuntutan Shalat Lengkap' karya Abdul Kadir Nuhuyanan:

Rukun Sholat Jenazah

Sesuai sunnah, orang yang disholatkan jenazahnya adalah mayat yang beragama Islam, Perempuan maupun Laki-laki, dan anak kecil termasuk bayi dan juga orang dewasa.

Berikut rukun sholat jenazah:

1. Niat
2. Berdiri bagi yang kuasa
3. Takbir empat kali
4. Membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama
5. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua
6. Berdoa setelah takbir ketiga
7. Berdoa setelah takbir keempat
8. Membaca salam

Tata Cara Sholat Jenazah

1. Jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang melakukan sholat setelah dimandikan dan dikafankan. Letakkan kepala jenazah di sebelah kanan dan kakinya di sebelah kiri (di hadapan orang yang melakukan sholat).

2. Sholat jenazah dapat dilakukan sendiri-sendiri dan lebih utama berjamaah

3. Setelah takbir pertama, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah

4. Melakukan takbir kedua dengan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, "Allahumma shalli 'alaa Muhammad' (Ya Allah, berilah sholawat atas Nabi Muhammad)

5. Selanjutnya, takbir yang ketiga dan membaca bacaan sholat jenazah Arab latin "Allahummagfir lahuu warhamhu wa 'aafihii wa'fu 'anhu" (Ya Allah, ampuni lah dia, beri lah rahmat dan sejahtera dan maafkan lah dia.)

Selain itu, ada bacaan sholat jenazah yang lebih sempurna, yakni "Allahummagfir lahuu warhamhu wa'aafihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahuu wa wassi' madhkhalahuu waghsilhu bil maa-i-wats-tsalji walbaradi wa naqqihii minal-khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul-abyadhu minad-danasi wa abdilhu daaran khairan min daarihii wa ahlan khairan min ahlihii wa raujan khairan min zaujihi waqihii fitnatal-qabri wa'adzaaban-naar" (Ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskan lah tempat tinggalnya, bersihkan lah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkan lah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan ganti lah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan ganti lah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluargnya yang dahulu, dan pelihara lah ia dari siksa kubur dan adzab api neraka."

6. Kemudian melakukan takbir yang keempat, setelah membaca doa, "Allahumma laa tahrimnaa ajrahuu walaa taftinaa ba'dahu wagfirlana wa lahu." (Ya Allah, jangan lah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami dan jangan lah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunmilah kami dan dia.)

Atau, bisa membaca doa sholat jenazah sebagai berikut, "Allaahumma la tahrimnaa ajrahu walaa taftinna ba'dahu wagfirlanaa wa lahu wali ikhwaaninal-ladriina sabaquunaa bil iimaani wal alaa taj'al fii quluubina ghillal lil ladziina aamanuu rabbanaa innaka ra-uufur rahiim." (Ya Allah, jangan lah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami dan jangan lah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalanya. Ampunilah kamu dan dia dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dan jangan lah Engkau menjadikan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)

7. Setelah membaca doa di atas, kemudian memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan "Assalamualaikum wa rahmatullahi" (Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap kepada kamu sekalian). Sholat Jenazah selesai.

(pay/erd)